Elvelund Camping
9350 SJØVEGAN
Telefon:+47 77 17 18 88
Mobil: 90 77 39 87
GPS-kode: N68° 51.925 E17° 51.892

~ Fiskeeventyret er i gang ~

Velkommen til Løksebotnvassdraget!

FISKEREGLER VED LØKSEBOTNVASSDRAGET

-. Fiske gjelder fra 15.juni til 17.august.(Om vannstanden blir svært lav kan enkelte deler av elva stenge tidligere.)

-. Kortsalg ved Elvelund Camping hver dag kl. 1700.

-. -12 kort pr døgn. 200 kr pr. kort. I tillegg kommer det et depositum på kr 100,- som betales tilbake når fiskekortet leveres med fangstrapport.

-. Fiske fra kl. 1800 til 0300, 0600 til 1500. Elva er fredet mellom 0300 til 0600 og 1500 til 1800.

-  Fredningsdøgn fra onsdag til torsdag (fra kl. 1500 onsdag til torsdag kl. 1800.

- Fra 15 juni til 1 juli er det kun tillatt å ta 5 sjøørret og 3 sjørøyer pr døgn pr fisker. Fra 1 juli til 1 august er det tillatt å ta en laks, 5 sjøørret og 3 sjørøyer pr døgn pr fisker. Fra 1 august til 17 august skal all laks og sjørøye settes tilbake i vassdraget.

- Det er forbudt å bruke sluk med mere enn 1 dregg, samt oter i vassdraget.

- det er forbudt å bruke sluk i løksebotnelva.

- hver fisker kan bare utøve fiske med ei stang eller et handsnøre.

- Når fisket utøves skal fiskeredskapet være under kontinuerlig tilsyn.

- Medbragt bår / flyteredskap er ikke tillatt brukt i vassdraget.

- Ellers gjelder de vanlige bestemmelser angående fiskeredskap.

- Fra 5 august er stillaelva fredet pga gyting. Forbudet gjelder også 150 meter inn i vannet fra elvekjeften.det fredede området merkes med hvite blåser. Det samme gjelder utløpet fra røyrelva..

- Vassdraget stenger 17 august.

Kortselger her er: Elvelund Camping Tlf: 77 17 18 88

 

SKITT FISKE! Vennlig hilsen Elveeierlaget.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German